TUTORIA DE SEGON DE BATXILLERAT

SESSIÓ DE TUTORIA: DIJOUS 13 D'OCTUBRE DE 2016

Dijous 13 d'octubre a les 14:05h a la sala d'actes de l'institut: xerrada informativa sobre l'oferta acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Dijous 13 d'octubre a les 14:05h a l'aula 25: presentació del grau d'Arts Escèniques a càrrec d'Eram, escola universitària adscrita a la Universitat de Girona (UdG).

SESSIÓ DE TUTORIA: DIJOUS 6 D'OCTUBRE DE 2016

Temes a tractar:

1. El/la delegat/da informarà al grup de la convocatòria de vaga de dia 26 d'octubre. Després, es farà una votació per saber quin percentatge de l'alumnat està interessat en fer-ne (recollir a porteria el document per emplenar l'acta de votació vaga estudiantil).

2. Demanar a l'alumnat qui està interessat en el viatge a Barcelona "Conèixer la universitat"; les dates previstes són del 15 al 17 de gener de 2017.

3. Informar de les xerrades següents:

- Dijous 13 d'octubre a les 13h. a l' IES M.Àngels Cardona : presentació de l'oferta acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).(demanar quins alumnes estan interessats en anar-hi)

- Dijous 13 d'octubre a les 14:05h a la sala d'actes del centre: presentació de l'oferta acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

- Dijous 13 d'octubre a les 14:05h a l'aula 24: presentació del Grau d'Arts Escèniques, per part d ' "Eram", Escola Universitària adscrita a la UdG.

4. Divendres 14 d'octubre a les 9:30h., visita a la Fira d'ensenyaments superiors. Partirem tots junts del centre en acabar la primera hora de classe de divendres.

5. Recollir les fitxes de tutoria que van emplenar els alumnes.

 

 

 

 

SESSIÓ DE TUTORIA: DIJOUS 29 DE SETEMBRE DE 2016

Temes a tractar:

1. Elecció de delegat/da i subdelegat/da.

2. Recordar a l'alumnat que hi ha reunió de pares (29 de setembre a les 20h. a la sala d'actes de l'institut).

3. Altres informacions.

SESSIÓ DE TUTORIA: DIJOUS 22 DE SETEMBRE DE 2016

1a part de la sessió de tutoria: es convoca a l'alumnat de primer i segon de batxillerat a la sala d'actes de l'institut, el director informarà sobre la revàlida.

2a part de la sessió de tutoria: cada tutor/a a l'aula de grup tractarà els temes següents:

- termini per justificar les faltes d'assistència: una setmana des de que l'alumne s'incorpora al centre.

- durant els esplais s'ha de deixar el carrer net.

- a darrera hora de s'han de deixar les cadires damunt les taules.

- s'ha de mantenir l'aula ordenada (màxim de dos en dos)

- recordar que el termini per sol.licitar online la beca al MEC acaba el 3 d'octubre de 2016.

- emplenar la fitxa de tutoria individual.

- el termini per sol.licitar canvi de matèries acaba el 26 de setembre.

- repartir la convocatòria de la reunió de pares que es celebrarà el dia 29 de setembre.

Sessió de tutoria: dimecres 25 de maig

A partir de les 18h. (poden ser les 18:30) es lliuraran les notes als alumnes de 2n de batxillerat a l'aula de referència de cada grup.

REUNIÓ DE PARES DELS ALUMNES DE 2n DE BATXILLERAT

Es convoca a les famílies de l'alumnat de 2n de batxillerat a una reunió informativa de final de curs, el dijous 12 de maig a les 20h. a l'aula de referència del grup.