TUTORIA DE SEGON DE BATXILLERAT

JORNADA DE PORTES OBERTES A LA UIB

El divendres 3 de febrer a les 12:30h. l'alumnat de segon de batxillerat visitarà la UIB. El programa de la visita és el següent:

  • Benvinguda i lliurament de material
  • Admissió a la Universitat des de batxillerat i des de cicles formatius de grau superior
  • Els estudis de grau i serveis de la UIB
  • Sistema d'educació semipresencial mitjançant la videoconferència i l'eina de teleeducació Moodle
  • Presentacions dels estudis que s'imparteixen a la seu universitària
  • La Residència de la UIB.

SESSIÓ DE TUTORIA: DIJOUS 15 DE DESEMBRE

Temes a tractar:

1. Valoració del trimestre.

2. Informar a l'alumnat de l'horari de dijous 22 de desembre:

- de 8:00 a 9:45, classe

- de 10:15 a 11:05, xerrada de professionals a la sala d'actes del centre.

- a partir de les 11:05 lliurament de notes de forma individualitzada a l'aula de referència de cada grup (el/la tutor/a publicarà una llista amb l'horari aproximat d'atenció a cada alumne/a).

SESSIÓ DE TUTORIA: DIJOUS 17 DE NOVEMBRE

1. Taller "Tot el que t'interessa i molt més és al web d'INJOVE", a les 14.05 h a la sala d'actes del centre.

2. Presentar el certamen "A la recerca del Jove Guia", demanar si hi ha alumnes interessats en participar-hi.

3. Recordar a l'alumnat que durant els patis, els alumnes que estan al carrer han de respectar les zones de pas (aceres i carril bici).

SESSIÓ DE TUTORIA: DIJOUS 10 DE NOVEMBRE

Temes a tractar:

Reunió informativa a l'aula 23 amb els alumnes que viatjaran a Barcelona (programa "Conèixer la Universitat").