ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

La Junta Electoral del centre, reunida el 6 de novembre de 2015, ha acordat fer la proclamació provisional de les candidatures presentades a les eleccions pel col·lectiu de pares, mares i tutors legals per a la renovació parcial del Consell Escolar, que són les següents:

  •  Franco Triay, Antonio
  •  López Sanz, Emma
  •  Mestres Zabala, Josep Lluís
.

INICI DE CURS 2014-2015

En aquest programa d'activitats podeu trobar:

  • El calendari d'acollida i recepció de grups
  • El calendari per al programa d'intercanvi de llibres de l'APIMA

inici curs 14 15

.