FEBRER 2014, JUDENBURG, ÀUSTRIA

Aïllament gent major

Aïllament de persones discapacitades

.