DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

Membres del departamentMEMBRES DEL DEPARTAMENT

    • LIZ FEMENIAS, ANTONI  -- Cap de departament
    • PEIRÓ MARQUEZ, SERGI
    • VILLALONGA PONS, MIQUEL 

.