DEPARTAMENT D''EDUCACIÓ FÍSICA

Membres del departamentMEMBRES DEL DEPARTAMENT

    • BOSCH CAPELLA, JOAN JOSEP -- Cap de departament
    • FORTEZA FERRER, BIEL
    • GENESTAR MESQUIDA, PERE                                 

.