FAMÍLIA PROFESSIONAL D'INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT

Membres del departamentMEMBRES DEL DEPARTAMENT


  • CALZA PÉREZ, LEON GONZALO
  • CAULES COLL, LORENZO
  • FERRER BENEJAM, PERE
  • FIOL SASTRE, PERE JUAN
  • GENESTAR ROTGER, ANDREU
  • MARTÍNEZ GENESTAR, GABRIEL
  • MOLL PONS, DAMIÀ
  • ROMÁN SALORD, ANTONI -- Cap de departament
  • SOGORB PAYA, SALVADOR
  • VILAFRANCA SORA, JOAN JOSEP
  • VILAR PEREZ, INMACULADA

.