• Excursió/sortida (2n trimestre)
  • Excursió/sortida (3r trimestre)
  • Visita empreses a Catalunya i/o Madrid
.