Enquesta Grau Satisfacció Projecte Comenius

                                                           

 School Partnership 2012/CIMK-14

 

QÜESTIONARI de participació

 

Agrairíem la vostra col·laboració contestant aquest qüestionari per saber el vostre grau de satisfacció amb la primera meitat del projecte Comenius.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració,

Llucia i María José

.