Situació sociolingüística

Resultats de l'enquesta sociolingüística del curs 2009-10:
.